Keahlian1. Kelayakan Menjadi Anggota : 

Keanggotaan Koperasi terbuka kepada AHLI Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah Melaka.

2. Yuran Keahlian

a) Yuran Pemprosesan : RM 50.00
b) Yuran Keahlian (Minima) : RM500.00
    Harga sesaham - RM 1.00 seunit (tidak kurang daripada 500 unit.)
c) Had maksimum : 10,000 unit seorang.


3. Borang Keahlian: 
Untuk mendapatkan borang, sila emel kepada Abd Halim Husin - halimhusin@gmail.com atau mana-mana ahli lembaga pengarah (ALP). Borang yang telah diisi hendaklah dikemukakan kepada pihak koperasi berserta dengan pembayaran. 


Bayaran melalui cek hendaklah dibuat atas nama "Koperasi Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah Melaka Berhad". ). 


Bayaran tunai hendaklah di masukkan ke akaun  RHB 20406300011590 , salinan slip rasmi hendaklah dihantar ke pengetahuan Bendahari Koperasi atau mana-mana ALP melalui pos, faks atau email.

Borang juga boleh dimuat turun seperti format dibawah (select, copy & paste to word document). Selepas semua data diisi, emailkan kembali ke koperasiexmozac@gmail.com berserta salinan kad pengenalan dan gambar. Bayaran pula perlu dilunaskan seperti diterangkan diatas.


Pihak koperasi akan menghantar kembali sijil saham untuk simpanan ahli setelah permohonan diluluskan.
 KOPERASI BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH SAINS MUZAFFAR SYAH MELAKA BERHAD.
Borang Permohonan Menjadi Anggota
PERHATIAN
Isikan Borang ini dengan terang dan jelas menggunakan HURUF BESAR
Tandakan √ di petak yang berkaitan.
Sila sertakan 1 salinan Kad Pengenalan Baru dan 1 keping Gambar Berukuran Pasport
A. MAKLUMAT PEMOHON


No. K/P (Baru)


(Lama)


Nama PenuhAlamat

Poskod


Bandar
Negeri

SPM tahunTarikh Lahir


Jantina

L

PNo. Tel. BimbitNo. Faks


No. Pejabat


B. MAKLUMAT PASANGAN

No. K/P (Baru)


(Lama)


Nama PenuhNo. TelefonNo. Faks


No. Pejabat
C. BAYARAN - BAYARAN

a) Wang sebanyak RM50.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja) sebagai Yuran Pendaftaran menjadi anggota.
b) RM500. Bayaran bagi 500 Unit Saham ( tidak kurang daripada 500 unit)
Seunit Saham = RM 1.00 (Ringgit Malaysia Satu Sahaja)
Had Maksima 10,000 unit

D. IKRAR DAN PENGAKUAN PEMOHON

Saya yang bernama di atas, dengan ini mengaku bahawa saya akan patuh / terikat dengan syarat / peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Kecil dan Undang - Undang dan Aturan-Aturan tersebut, dan saya bukan seorang yang bankrap yang belum dilepaskan atauaturan-aturan aktiviti yang sedia ada, serta apa jua pindaan kepada masih berkuatkuasa suatu sabitan kesalahan yang boleh berdaftar, atau tidak upaya dari segi mental dan tidak pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
Saya juga mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

Tarikh     :

Tandatangan pemohon:__________________________
F. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
PERMOHONAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKANNo. AnggotaTarikh


-


-


Tandatangan Setiausaha:
__________________________


No comments:

Post a Comment